Affetme Duası

Kul her ne kadar çok günah işlerse işlesin günahları yüce dağları aşsın yinede affedilmeyi dilediğinde samimiyeti ölçüsünde mutlaka onu affedecek Allah'ın rahmetini bulacaktır. Peygamber efendimiz aleyhisselamın hiç günahları olmadığı halde o her gün günde yüz sefer Allah'a tövbe istiğfar ederdi. Biz günahkarların ise herhalde çok daha fazla rabbimizden Af ve mağfiret dilememiz gerekir. Allah'ın affının büyüklüğünü ancak yine o bilir biz bunu hakkıyla anlamaktan bile aciziz. Affetmesi için tövbe ile ve Dualar ile ona yönelelim ve çokça cömert olan af sahibinden affedilmeyi dileyelim.

Af ve mağfiret için okunacak dualar;

“Allahümme Rabbena ati-na fiddünya haseneten ve fil-ahıreti haseneten ve kı-na azabennar”

”Allahümme magfiretüke evsa’u min zünûbi ve rahmetüke erca indi min ameli” duası da okunmalıdır. (Ya Rabbi! Magfiretin, benim günahlarımdan daha geniştir. Rahmetin, bana, amelimden daha ümmid vericidir)

“Ya Allah! Ya Rahman! Ya Rahim! Ya Afüvvü ya Kerim! Fa’fü anna, vagfirlena, verhamna, vensurna alel-kavmil kafirin!”

“Allahümmagfir li ve li-abai ve ümmehati ve li-ebnai ve benati ve li-ihveti ve ehavati ve li-ecdadi ve ceddati ve li-a’mami ve ammati ve li-ahvali ve halati ve li-zevceti ve ebeveyha ve li-esatizeti ve lil-mü’minine vel-mü’minat vel hamdü-lillahi Rabbil’alemin!”. ( kadın okursa, zevceti yerine zevci ve ebeveyha yerine, ebeveyhi demelidir.)

Başka bir Affetme duası:

"Estağfirullah, Estağfirullah, Estağfirullah, Estağfirullah, Estağfirullah,
El - Azim, el - Kerim, er - Rahim ellezi la ilahe illa hü el-hayye'l Kayyum ve etübü ileyh
Ve es'eluhu't tevbete ve'l mağfirete ve'l hidayete lena innehü hüve't tevvabu'r-ahim
Tevbete abdin zalimin li nefsihi la yemliku linefsihi mevten ve la hayaten ve la nuşüra
Allahümme Ente Rabbi la ilahe ente Halakteni ve ene Abdüke ve ene ala ahdike ve va'dike mesteta'tu. Euzü bike min şerri ma sana'tu Ebu leke bi ni'metike aleyye ve ebu'u bi zenbi fağfirli, fe innehu la yağfiruz - zunübe illa ente
Amentü billahi ve melaiketihi ve kütübihi ve rusulihi ve'l yevmi'l ahiri ve bi'l kaderi hayrihi ve şerrihi minallahi Teala ve'l Ba'sü bade'l mevti hakkun.
Eşhedü en la ilahe illallahu ve eşhedü enne Muhammeden abdühu ve Resulüh. La ilahe illallah Muhammedu'r Resullullah."

Meali,
"Ya Rabbi! Sen benim Rabbimsin. Sana inandım ve güvendim. Sana sığındım. Ellerimi açtım ve yüzümü sana döndürdüm. Kapına geldim, beni kulluğuna kabul et. Adem aleyhisselamdam bugüne kadar gelmiş tüm peygamberlere, kitaplara, meleklere ve Ahiret gününe iman ettim. Bu güne kadar işlemiş olduğum tüm günahlarımdan pişman oldum. Bunları bir daha yapmamaya söz veriyorum. Günahlarımı affet, beni bağışla, beni kulluğundan ayırma, ellerimi boş çevirme, kapından kovma Ya Rabbi Beni kötü alışkanlıklarımdan terk etmeyi nasip et. Şeytana uydurma. Bana dayanmak için güç ver. Cehennem azabından koru, beni cennetine dahil et. Cennetinde Peygamber efendimize komşu olmayı ihsan et."

Yazar: www.duasi.org Arif Selim

Affetme Hakkında Yorumlar

Yorum Yapılmamış

Bu Konuya Yorum Yapabilmek İçin, Üye Olmalı yada Üye Girişi Yapmalısınız.

Sitemap - Kullanım Şartları